3pco-info-certificate-b

َAwards and Certificate

1) ایزو 9001

9001-80x80

 3P یکی از پیشتازان در زمینه مجموع بازیافت است. سازگار با محیط زیست برای تولید سرب ثانویه شده است همچنین با داشتن ISO 9001 برای مجموع شیوه های مدیریت کیفیت خود را در تمام جنبه های کسب و کار خود معتبرکرده است. بنابراین، 3p  به مشتریان خود کیفیت که بیش از استانداردهای کیفیت بین المللی را فراهم نموده است.  مشاهده/دانلود

2) ایزو ISO 14001

14001-80x80

سلامت و ایمنی کارکنان و حفاظت از محیط زیست نشان دهنده یکی از ارزش های اصلی ما است. ما در عمل، توسعه، حفظ، پیاده سازی و بررسی مدیریت و اجرای سیستم که باعث شود  قبل از هر چیز از سلامتی افراد، ایمنی و مسئولیت های زیست محیطی است. مجتمع ما دارای سیستم های مدیریت می باشد و برای این امر گواهی ایزو 14001 را دارد.   مشاهده/دانلود

3) ایزو OHSAS 18001

18001-80x80

سلامت و ایمنی کارکنان و حفاظت از محیط زیست نشان دهنده یکی از ارزش های اصلی ما است. ما در عمل، توسعه، حفظ، پیاده سازی و بررسی مدیریت و اجرای سیستم که باعث شود  قبل از هر چیز از سلامتی افراد، ایمنی و مسئولیت های زیست محیطی است. مجتمع ما دارای سیستم های مدیریت می باشد و برای این امر گواهی ایزو  OHSAS 18001 را دارد.مشاهده/دانلود

4) ایزو 10002

مدیریت موثر شکایات مشتریان از عوامل موفقیت مجتمع صنعتی پارسیان پارت پاسارگاد بوده که با پیاده سازی استاندارد ISO 10002 ارزش شکایات مشتریان درک شده و از هر شکایت به عنوان فرصتی جهت بهبود شرایط کیفی و کمی محصول و خدمات بهره گرفته می شود. مشاهده/دانلود

5) ایزو 10004

مجتمع صنعتی پارسیان پارت پاسارگاد با پیاده سازی استاندارد ISO10004 با دید کلی نگر، چارچوبی جامع برای سیستم پایش و اندازه گیری رضایتمندی مشتریان ارائه نموده است. مشاهده/دانلود

6) ISO/IEC 17025

مجتمع صنعتی پارسیان پارت پاسارگاد با استقرار استاندارد ISO/IEC 17025  سیستم مدیریت کیفیت را در آزمایشگاه خود به کار گرفته تا صلاحیت خود را در زمینه فنی و سیستمی اثبات نماید و توانایی خود را در جهت فراهم آوردن نتایج معتبر نمایش دهد. مشاهده/دانلود

  

7) گواهینامه صنعت سبز

doe-iran-80x80

مجموع بازیافت، سازگار با محیط زیست مسیر استراتژی اصلی برای ما است. 3P یکی از بازیافت صنعتی در ایران با گواهی صنعت سبز از سازمان محیط زیست برای بازیافت کل ULAB است.   مشاهده/دانلود

 

8) تندیس برگزیده جشنواره نشان حمایت ملی

دریافت تندیس جشنواره نشان حمایت ملی در 25 بهمن ماه سال 1391 در مرکز همایش هایestandard-iran بین المللی صدا و سیما   مشاهده/دانلود

 

9) تندیس همایش ملی و نمایشگاه تخصصی

doe-iran-80x80

 دریافت تندیس ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست   مشاهده/دانلود

 

10) تندیس مدیریت تولید و عملیات
 

 sanat-madan-tejeratدریافت تندیس مدیریت تولید و عملیات از جشنواره برترین های صنعت از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در زمستان سال 1390 مشاهده/دانلود

 

11) تندیس نمایشگاه توانمندیهای صنعت و معدن
 

sanat-madan-tejeratدریافت تندیس از نمایشگاه توانمندی های صنعت، معدن از سازمان صنایع و  معادن قم   مشاهده/دانلود

 

12) گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه
 

 naci-80-80دریافت گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مشاهده/دانلود

 

13) پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری
 

estandard-iranدریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد ایران مشاهده/دانلود

14) گواهی تحقیق و توسعه

sanat-madan-tejeratدریافت گواهی تحقیق و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت استان قم  مشاهده/دانلود

15) تقدیر نامه برگزاری شانزدهمین نمایشگاه محیط زیست

دریافت تقدیر نامه جهت حضور و برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 6 تا 9 اسفند ماه 1395 doe-iran-80x80 مشاهده/دانلود

16) لوح تقدیر جهت حضور و برگزاری شانزدهمین نمایشگاه محیط زیست

doe-iran-80x80دریافت تقدیر نامه جهت حضور و برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 6 تا 9 اسفند ماه 1395    مشاهده/دانلود